Om jeg bare hadde kjent noen ..

Ved førstegangs oppstart i Rivder-appen, vil du få et spørsmål om du vil ha rollen som roer. Dette innebærer at du får en ekstra meny under dine profil-innstillinger, hvor du kan legge til ledige tidspunkt. Dette blir tilgjengelig informasjon for alle brukere, slik at de kan kontakte deg.